Velkommen

I GK Frem 2000 er vi meget ambitiøse. Vi arbejder bevidst med det hele menneske ud fra devisen:

En sund sjæl i et sundt legeme.

Dette realiserer vi ved at udfordre os selv og vores krop samt overskride begrænsninger for derved at se vores egen styrke. Derved skaber vi livs-
glæde og selvfølelse, som rækker ud over træning og konkurrence. 

Vores motto er:

- Menneskets opgave i livet består i at udvikle sig selv.

- Man skal aldrig sige ja til at krybe, når man har lyst til at gå.

- De, som siger, det ikke kan lade sig gøre, bør lade være med at afbryde
  dem, der allerede er i gang.

- Argumenterer du for begrænsninger, bliver det dine begrænsninger.

- Sigt efter månen, og rammer du ikke, er du sikker på at lande blandt
  stjernerne.

- Man kan ikke forvente at få jackpot, hvis man ikke putter mønter i maskinen.

- Hvis du gør det, du altid har gjort, får du de resultater du altid har fået.
  Hvis du vil have nye og bedre resultater, skal du gøre noget nyt.


Eller sagt på en anden måde:

Nok af uopfyldte drømme
Nok vi sku'
Vi ikke ku'
Hul i det
For mig at se
er livet netop til,
at alt kan nås endnu
(Peter A.G. Nielsen, Drømte om en verden, AGs Album 1979)