Om Kapgangstræning

af: Hans Christensen

Kapgang er teknisk og konditionsmæssigt krævende. Men kapgang er blot en videreudvikling af almindelig gang og er for de fleste let at lære. Det teknisk krævende ligger altså i kravet om konstant overholdelse af gangdefinitionen.

Kapgang og dens mange fordele
Energiforbruget er større ved kapgang end ved løb i samme hastighed.
Det betyder at kapgang giver en meget stor kredsløbstræning. Pulsen kommer let lige så højt op som ved løb.
Desuden er det en meget sund måde at bevæge sig på, da kroppens led, muskler, ledbånd og sener skånes i fht. løb.
Kapgang er også en mere alsidig træning, da overkroppen udgør en meget mere aktiv del af bevægelserne i fht. løb.
Endelig er bevægelsesmønsteret i kapgang meget behageligt, idet der ikke er så stor tyngdepunktforskydning.

KAPGANG er en af de aller sundeste motionsformer og er alt for overset i det danske idrætsbillede!